Дума Описание
кадънка мн. кадънки, ж. Птицата щиглец.