Дума Описание
кадъна мн. кадъни, ж. Мюсюлманка, предимно туркиня; ханъма.