Дума Описание
кадровик мн. кадровици, м. Остар. Служител в учреждение, който се занимава с кадрите (назначения, уволнения и др.).