Дума Описание
кадрил само ед. 1. Старинен танц, в който двойките менят състава си. 2. Прен. Разместване на чиновници, при което един отива на мястото на друг. Очаква се пореден кадрил е правителството.