Дума Описание
кадастрон само ед. Специална бяла и плътна хартия за чертежи. Два листа кадастрон.