Дума Описание
кавички само мн. Спец. Препинателен знак, състоящ се от две двойни запетаи ("..."), за ограждане на цитати, заглавия и др. • В кавички. Мним, неистински. Учен в кавички.