Дума Описание
кавалкада мн. кавалкади, ж. Шествие от конници.