Дума Описание
кабинетен кабинетна, кабинетно, мн. кабинетни, прил. 1. Който се отнася до кабинет. Кабинетна мебел. 2. Прен. Откъснат от действителността, от практиката. Кабинетен учен.