Дума Описание
кабина мн. кабини, ж. Малко помещение, предназначено и оборудвано за специални цели. Кабина на автобус. Командна кабина. // същ. умал. кабинка. мн. кабинки, ж.