Дума Описание
кабел само ед. Изолиран електрически проводник.