Дума Описание
йота Деветата буква от гръцката азбука, използвана и в кирилицата до XIX в.