Дума Описание
йоносфера Слой от атмосферата на височина от 80 до 1000 км, който съдържа йонизирани молекули и атоми и свободни електрони с голямо значение за разпространението на радоивълните.