Дума Описание
йонизация мн. йонизации.
Явление, при което от елктронеутрални частици се получават отрицателно или положително заредени йони.