Дума Описание
йон йонът, йона, мн. йони (два) йона.
В химията - частица с положителен или отрицателен заряд.