Дума Описание
йодирам йодираш.
В химията - насищам с йод.