Дума Описание
йод йодът, йода.
Химичен елемент - металоид с тъмновиолетов цвят и специфична миризма, добиван от морски водорасли.