Дума Описание
йероглиф мн. йероглифи, (два) йероглифа.
1. Писмен знак от образното идеографско писмо, сега характерен за китайско или друго източно писмо.
2. Прен. Нечетливо написана буква.