Дума Описание
йерихонски йерихонска, йерихонско, мн. йерихонски.
Йерихонска тръба. Свещена тръба у евреите, чиито звуци са разрушили град Йерихон.