Дума Описание
йерархия само ед.
1. Строго определен ред на длъжностите в някой облест или учреждение.
2. Прен. Подреждане по големина или значителност.
3.Спец. В църквата - управление начело с йерарх.