Дума Описание
йенски йенска, йенско.
Който се отнася до град Йена . Йенско стъкло.