Дума Описание
из- представка. В състава на глаголи със значение: 1. Изчерпване на действието докрай, напр. изкопавам, изоравала изяждам, избесвам. 2. Извършване на действие, насочено отвътре навън до неговия резултат, напр. избягвам, изтласквам и др. 3. Изчерпване на действие, при което обектът добива ново качество, напр. изрусявам, избистрям и др. 4. Извършване на еднократно действие, изведнъж, напр. избръм-чавам, иззвънявам и др.