Дума Описание
извърна извърнеш, мин. св. извърнах, мин. прич. извърнал, св. — вж. извръщам.