Дума Описание
извън- Първа съставна част на сложни думи, означаваща: 1. Който е вън от пределите на нещо, напр. извъндържавен, извънпланетен. 2. Който е вън от някаква мярка, степен, напр. извънмерен, извънреден.