Дума Описание
извънестествен извънестествена, извънестествено, мн. извънестествени, прил. 1. Който е свръхестествен. Извънестествени сили. 2. Който е извънмерен, неестествен. Извънестествени грижи. Извънестествени трудности.