Дума Описание
извънбрачен извънбрачна, извънбрачно, мн. извънбрачни, прил. 1. Който е роден от майка, която няма брак. Извънбрачно дете. 2. Който се извършва вън от официалните отношения в брака, в противоречие с тях. Извънбрачни връзки.