Дума Описание
извъждам се извъждаш се, несв. и извъдя се, св. 1. Вземам се отнякъде, идвам, създавам се. Откъде се извъдиха толкова хора тук! 2. Ставам някакъв по характер, израствам, оформям се. Такъв певец ще се извъди от него. От него ще се извъди голям егоист. 3. Изявявам се с някакви постъпки или качества, които са неочаквани за другите. Много добра си се извъдила.