Дума Описание
извра се извреш се, мин. св. изврях се, мин. прич. изврял се, св. — вж. извирам се.