Дума Описание
извозвач мн. извозвачи. Човек, който извозва товари.