Дума Описание
извод мн. изводи, (два) извода, м. Край на електроуред или на елинсталация, към който може да се включи друг уред.
извод мн. изводи, (два) извода, м. Умозаключение, извлечение от факти, обстоятелства. Правя извод.