Дума Описание
извиша извишиш, мин. св. извиших, мин. прич. извишил, св. — вж. извишавам.