Дума Описание
извися извисиш, мин. св. извисих, мин. прич. извисил, св. - вж. извисявам.