Дума Описание
извирам извираш, несв. и извря, св. За течност — при врене се изпарявам. Водата е извряла, останало е само месото.
извирам извираш, несв. и извря, св. 1. За вода, поток, река — излизам на повърхността от земните недра; изтичам, бликам. Под дървото извира вода. Реката извира от Стара планина. 2. Прен. За светлина — появявам се от тясно място, огрявам. 3. Прен. За сълзи, кръв; думи, чувства, смях — появявам се в голямо количество, лея се безкрай, безспир. Сълзи извираха от очите й. От душата й извираше любов. 4. Прен. Само мн. За много хора — появяваме се отнякъде в голям брой. От всички улички извираха хора.