Дума Описание
извинителен извинителна, извинително, мн. извинителни, прил. 1. Който има оправдание, извинение. Отсъства по извинителни причини. 2. Който е предназначен да извинява. Извинително писмо. // нареч. извинително.