Дума Описание
извинение мн. извинения, ср. 1. Прощаване на провинение. Ще и искаш извинение. Моля за извинение. 2. Основание за оправдание. Трябва да измисля някакво извинение. Какво ще кажеш за свое извинение? 3. Извиняване. Извинения не приемам.