Дума Описание
извивка мн. извивки, ж. 1. Извита като дъга линия; извитост, извиване. Извивката на веждите й. Извивките на реката. 2. Прен. За песен, мелодия — преминаване от високи към ниски тонове с извиване. 3. Прен. Движение, промени в чувства и преживявания, в мисли.