Дума Описание
извея извееш, мин. св. извях, мин. прич. извял, св. — вж. извявам.