Дума Описание
известявам известяваш, несв. и известя, св.; какво. Съобщавам, правя известно, осведомявам. Известявам резултатите от преговорите — известявам се/известя се. Узнавам, получавам вести.