Дума Описание
известно нареч. В съчетание с глагола съм и под. 1. Знае се. Известно е, че там има нефт. 2. Имам сведения за нещо. Не ми е известно дали е идвал в България.