Дума Описание
известие мн. известия, ср. 1. Съобщение, вест. Известия за света. Известия за спортните игри. 2. Сведения, данни. Исторически известия. 3. Наименование на периодическо издание. Известия на Института за български език.