Дума Описание
известен известна, известно, мн. известни, прил. 1. Който е познат. Тези сведения са вече известни. Този човек ми е известен. 2. Прочут, прославен. Известен учен. Известен артист. 3. Някакъв. Известен запас от знания. До известна степен. 4. Определен, но в случая не-актуален, излишен. Ще трябва да дойдеш пак, след известно време. Дава се за известни заслуги.
известен известена, известено, мн. известени, прил. Който е получил вест за нещо; осведомен.