Дума Описание
изваждам изваждаш, несв. и извадя, св. 1. Вадя (в 1 и 2 знач.).2. Разг. Кого. Извеждам от някакво състояние. Изваждам я от унеса и. • Изваждам лоша дума. Разг. Разпространявам злословия за някого. • Изваждам душата. Разг. Притеснявам. • Изваждам ума (на някого). Разг. Уплашвам някого.