Дума Описание
извадка мн. извадки, ж. Извлечение, част от документ, от текст. Правя извадки.