Дума Описание
избягна избегнеш, мин. св. избягнах, мин. прич. избягнал, св. Избегна.