Дума Описание
избягвам избягваш, несв. и избягам, св. 1. Отдалечавам се с бягане. 2. Успявам да се отдалеча, да се спася от някаква опасност. Заекът избяга от кучето. Избяга от затвора. 3. Напускам място, където живея, работя, за да отида на по-добро място. Избягаха в големия град. 4. Разг. Приставам на мъж, женя се без разрешение на родителите си.
избягвам избягваш, несв. и избегна, св. 1. Какво/кого. Стремя се да не попадам някъде, да не срещам, да не общувам с някого; отбягвам. Избягвам тъмните улици. Избягвам я. 2. Какво. Предпазвам се от нещо неприятно, предотвратявам. Избягвам жертви. 3. Стремя се да не правя нещо. Избягвам да пия алкохол. Избягвам да се излагам на слънце.