Дума Описание
избърша избършеш, мин. св. избърсах, мин. прич. избърсал, св. вж. избърсвам.