Дума Описание
избухна избухнеш, мин. св. избухнах, мин. прич. избухнал, св. - вж. избухвам.