Дума Описание
избухлив избухлива, избухливо, мн. избухливи, прил. 1. Който по характер е склонен да избухва (в 7 знач.). 2. Който се взривява лесно. Избухлив газ. // същ. избухливост, избухливостта, ж.