Дума Описание
избръсна избръснеш, мин. св. избръснах, мин. прич. избръснал, св. — вж. избръсвам.