Дума Описание
избръмча избръмчиш, мин. св. избръмчах, мин. прич. избръмчал, св. — вж. избръмчавам.