Дума Описание
избран избрана, избрано, мн. избрани, прил. 1. Когото са избрали (в 1, 2 и 3 знач.). 2. Който се отделя, който превъзхожда другите; отбран. Избрани ястия. Избрани места. Избрани хора.